Y.H SEIKO VIETNAM


Hỗ trợ trực tuyến

Yh-seiko
Yh-seiko
Yh-seiko
Yh-seiko


Đối tác


    Nhận được sự hợp tác kỹ thuật giữa Nhật Bản Shima ,Công ty TNHH Công ty TNHH Yoshinaka Seiko của Nhật Bản thuộc Hiệp hội Công nghiệp khuôn Nhật Bản, công ty của chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất khuôn nhựa chính xác từ tháng Mười năm 2011 tại khu công nghiệp Thăng Long.

    Chúng tôi quyết định tiến tới trong toàn cầu hóa nhanh chóng, hiện nay yêu cầu công nghệ của khuôn của chúng tôi ở Đông Nam Á, cung cấp các khuôn mẫu của cấp Nhật Bản ở đây Hà Nội.

    Như bạn cố gắng để phát triển công nghệ hơn nữa trong tín dụng tích cơ bản và kỹ thuật đã được trồng ở Nhật Bản, nó có thể tạo ra giá trị mới, chúng ta sẽ đi đến thế giới từ Hà Nội.

    Thông qua tinh thần của Nhật Bản của "sản xuất", với mục đích làm cho mọi người và các công ty có thể đóng góp cho xã hội trong vùng đất của Việt Nam, nhằm mục đích của chúng tôi tạo ra các công ty trong cả hai "điều" và "trái tim" ngay bây giờ.

    Chúng tôi mong được sự bảo trợ bây giờ, cảm ơn bạn

Sản phẩm